Administrowanie lokalami

Usługa ta polega na kompleksowej obsłudze najmu lokali mieszkalnych i usługowych, jednocześnie zapewniając właścicielom ciągłość najmu oraz wsparcie merytoryczne z zakresu prawa, windykacji i obsługi technicznej.


Do zakresu obowiązków administratora m.in. należy:

  • przekazanie lokalu najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego

  • pobieranie i rozliczanie opłat z tytułu najmu lokalu

  • egzekwowanie w imieniu właściciela należności z tytułu najmu poprzez doręczanie dłużnikom pism, upomnień, wezwań do zapłaty

  • przyjmowanie, ewidencjonowanie, załatwianie interwencji i wniosków najemców

  • przygotowanie i przeprowadzanie spraw związanych z wypowiedzeniem umowy najmu w przypadkach określonych w umowie najmu oraz protokolarnym odbiorem lokalu

  • rozliczenie wpłaconej kaucji przez najemcę lokalu

  • terminowe wpłaty czynszu najmu lokalu na konto bankowe właściciela

  • obsługa sprawdzonych ekip techniczno - remontowych, gwarantujących ciągłą i bieżącą ich konserwację, przy czym zlecenie jakichkolwiek prac odbywa się zawsze w porozumieniu z właścicielem.

Oferta administrowania lokalem mieszkalnym skierowana jest do właścicieli posiadających jeden lub więcej lokali. Nasza usługa wykonywana jest rzetelnie, zgodnie z przepisami prawa i z dbałością o terminowe rozliczanie się z właścicielami. Posiadamy OC w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Skontaktuj się z nami:

535-144-348

ewelina@target.nieruchomosci.pl

ul. Waryńskiego 33

87-100 Toruń

www.target.nieruchomosci.pl